Uruchomienie strony!

Stało się uruchomiliśmy stronę sekcji TRAP naszego klubu, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zaglądania, w miarę możliwości będziemy poszerzać zakres tematyczny a na początek głównie informacje o nadchodzących wydarzeniach i komunikaty!